Forvert

FORVERT?

Nb! Vår forverter må bo i distriktet her vi bor.

Vi ønsker å ha få hunder her hjemme da vi gjerne vil gi alle hundene nok oppmerksomhet i form av trening, konkurranser, tur, kos og stell. Våre hunder er en del av familien.

 

 

Vi har en visjon for vår avl og jobber mot langsiktige mål. Derfor prøver vi å beholde valp etter alle kombinasjoner vi gjør. Slik kan vi jobbe videre med våre linjer. Både helse, mentalitet og eksteriør er  viktig. Som forvert vil du få den valpen vi tror er den beste hunden i sitt kull ut fra vår kriterier.

Når man er forvert hos oss får man valpen uten å betale noe for den. 

Hunden blir forvertens i den forstand at den vokser opp hos forverten og skal være en del av familien og være med på det familien driver med. Den skal behandles akkurat som om den var forvertens egen hund.

 

 

Tispe:

 Jeg beholder retten til inntil 2 kull på tispen (uavhengig av antall valper). For oppdretteren er poenget med å ha en tispe på fôr å ha avlsmateriale nok - og ikke produsere X antall valper til X antall kroner. Når tispa er blitt 5 år overføres den uansett til forvert.

 

 Når tispa skal ha valper skal den være hos oss. Den skal komme til oss 1 uke før valpene blir født og skal være hos oss til valpene er 8 uker. 


Grunnen til dette er at vi skal ta det økonomiske og det praktiske ansvaret. Vi ønsker at hunder som blir født hjemme hos oss skal preges på samme måte og det er også viktig å bli kjent med dem for å kunne finne rett valp til rett eier. Det er tross alt temperamentet og personligheten til valpen som er viktigst når man skal få nytt familiemedlem. Det kan vi ikke vurdere ut i fra bilder eller korte besøk. Vi ønsker å bli kjent med valpekjøperne og valpene så derfor er det helt naturlig for oss at valpene er hos oss.

 
Forvert forplikter seg til å følge med og si ifra når løpetid starter.

 

 

Hann:

Vi beholder avlsrett. Kan hente ham hjem til avl ved behov. Dette avtales selvsagt.

 

NB! Om oppdretter velger å ikke avle på hunden blir hunden sperret for avl og eierskapet overført til forvert uten kostnad.

 

🙂

 

 

Våre utgifter:

Alle utgifter i forbindelse med parringer, drektighet, fødsel og valpekull betales av oss. Hunden er avelsforsikret. Utgifter til evt utstillinger vi tar hunden med på. Samt mentalbeskrivelse og evt mentaltest. Vi mentalbeskriver alle våre avelsdyr.

 

Fòrverts utgifter: 

Må holde hunden med et kvalitetsfòr og utstyr, behandle den som sin egen, ta det daglige stell og selvsagt ta den til veterinær for sjekk, vaksiner, skader eller andre ting som måtte dukke opp.  HD og AD-røtgen av hunden ved ca 16 mndrs alder er et krav, samt øyelysing etter fylte ett år . Dette er noe vi krever av alle valpekjøpere. Den skal også forsikres med dødsrisiko og veterinærforsikring.

 

🙂

  

Vi ser helst at du har et ønske om å være aktiv med hunden, gjerne med en type hundesport. Du trenger ikke å konkurere, det er mer enn nok å delta på kurs, og aktivisere hunden. Dette er absolutt ikke noe krav, men vi vil gjerne at hunden skal få brukt seg.

Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang om du ikke har erfaring med slike aktiviter.

Et valpe eller unghundkurs derimot et krav.

 

Collie langhår krever også en del pelsstell. Vi forventer en velstelt hund som holdes i  god kondisjon. Selvsagt hjelper vi gjerne til og veileder ang dette.

🙂

Vi ønsker gjerne å passe hunden når du har behov, så fremst det lar seg gjøre.

 

🙂

 Hunden kan ikke bli hentet tilbake med mindre det er ting som tilseier at man må det f.eks vanskjøtsel eller andre brudd på kontrakt.

 

 VI BENYTTER NKKS FORVERTSAVTALE.

 

Høres dette interessant ut for deg?

 

Ta kontakt med meg pr epost monikadr@nline.no, messenger på fb eller ring meg på 48211663: