Mentalbeskrivelse

30. juni 2012 møttes Dantos O-kull til MH i Mønsterås, Sverige!

For meg er MH en bit av det store bilde av mine collies.

Vi har selvsagt lært å kjenne hundene i hverdagen og i mange ulike miljøer og settinger.

Denne dagen ga meg likevel masse kunnsakp om min Lotta, og ikke minst hennes kullsøsken! Kunnskap som supplerer det jeg vet om hundene mine fra før! Interessant og lærerrikt!

Verdifull informasjon!

Skulle ønske flere collieoppdrettere i Norge benyttet seg av redskapet det faktisk er.

Vi er fornøyd med resultatet denne dagen: sosiale, nyskjerrige, uredde, lekfulle collies uten "kvarståande redsla" !

Her kan du lese mer om Lottas MH :http://kennet.skk.se/avelsdata/

 

Lottas spindel.
8 av 9 kullsøsken har nå gått MH. Her er O-kullets resultat:-)

Beskrivningsprotokoll MH (x) Ideal (o) Akseptabelt

GUL skrift = Lottas resultat

 

Kod

1

2

3

4

5

1a

Kontakt

-helsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

(o)Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

(x)Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/3,7

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

Kontakt

-samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

(o)Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

(x)Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 4/3,4

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

Kontakt

-handtering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

(o)Accepterar hantering.

(x)Accepterar, svarar med kontaktbeteende. 4/3,2

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

Lek1

-leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

(o)Startar långsamt, blir aktiv, leker.

(x)Startar snabbt, leker aktivt. 4/3,3

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 2b

Lek1

-gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

(o)Griper tveksamt eller med framtänderna.

(x)Griper direkt med hela munnen. 4/2,8

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

Lek1

-dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. 2/2,2

(o)Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

(x)Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a

Forføljande

Startar inte. 1/1,8

Startar, men avbryter.

(o)(o)Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

(x)(x)Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. 1/1,4

Griper inte, nosar på föremålet.

(o)(o)Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

(o)(o)Griper direkt, släpper.

(x)(x)Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4

Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

(x)Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

(o)Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 3/3,4

(o)Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a

Avst.lek

-interesse

Engageras inte av figuranten.

(o)Kontroll, avbrott förekommer.

(x)Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 3/2,7

(o)Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

Avst.lek

-hot/agg

(x)Visar inga hotbeteenden. 1/1,5

(o)Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

(o)Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c

Avst.lek

-nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

(o)Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

(o)Går fram till den dolda men talande figuranten. 3/2,1

(o)Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

(x)Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d

Avst.lek

-leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

(o)Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

(x)Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

(o)Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 5/2,0

5e

Avst.lek

-samarbete

Visar inget intresse.

(o)Blir aktiv men avbryter.

(o)Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 3/2,0

(x)Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

(o)Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

Overraskn.

-redsla

(x)Stannar inte eller kort stopp.

(o)Hukar sig och stannar.

(o)Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/3,5

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

Overraskn.

-hot/agg.

(x)Visar inga hotbeteenden. 1/1,6

(o)Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

Overraskn.

-nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

(o)Går fram till overallen när föraren står bredvid. 3/2,0

(o)Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

(x)Går fram till overallen utan hjälp.

6d

Overraskn.

-kvarståande

redsla

(x)Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/2,3

(o)Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

(o)Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

Overraskn.

-kvarståande

interesse

(x)Visar inget intresse. 1/1,6

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

Ljudkjennslighet

-redsla

(xStannar inte eller kort stopp.

(o)Hukar sig och stannar.

(o)Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/3,6

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

Ljudkjennslighet

-nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

(o)Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

(o)Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

(x)Går fram till skramlet utan hjälp 5/2,5

7c

Ljudkjennslighet

-kvarståande redsla

(x)Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/2,0

(o)Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

(o)Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

Ljudkjennslighet

-kvarståande

interesse

(x)Visar inget intresse. 1/1,6

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

Spøken

-hot/agg.

(o)Visar inga hotbeteenden.

(x)Visar enstaka hotbeteenden. 2/1,9

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

Spøken

-kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . 3/3,4

(o)Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

(x)Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

Spøken

-redsla

(x)Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

(o)Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. 5/2,8

8d

Spøken

-nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

(o)Går fram till fig. när föraren står bredvid. 3/2,6

(o)Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

(x)Går fram till fig. utan hjälp.

8e

Spøken

-kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

(o)Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

(o)Besvarar kontakten från figuranten. 3/3,1

(x)Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

Lek2

-leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

(o)Startar långsamt, blir aktiv, leker.

(x)Startar snabbt, leker aktivt. 4/2,9

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

Lek2

-gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

(o)Griper tveksamt eller med framtänderna.

(x)Griper direkt med hela munnen. 4/2,4

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10

Skott

(x)Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

(o)Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

(o)Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. 3/2,4

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

Følger med testleder og syntes han var en trivelig kar:-)
Starter raskt, leker aktivt:-)
Forfølgelse.......får jeg lov?
Aktivitet....er i hovedsak rolig! 3 min er laaaang tid å stå rolig og stille i skogen uten at noe skjer;-)
Avstandslek! Intressant fyr i skogen!
Avstandslek! Lotta løper kjapt ut til figuranten! Dette syntes hun var gøy!!!
Her har Lotta bare vært en kjapp tur for å vise "mor" leken denne morsomme mannen i skogen hadde! Så rett til bake for å leke med figuranten igjen:-)
Overraskning! "DUMPE"!
Ikke no`farlig! Ut på tur:-)
"Skrammlet" - voldsomt til lyd!!! Går fram for å undersøke uten hjelp:-)
...og ut på tur!
Ingen gjenstående redsel her heller:-)
Spøkelsene.....litt gufne syntes Lotta! Hun prøvde stoppe dem med noen bjeff, men da de bare fortsatte å gli framover mot oss stakk hun litt ned i skogen hvor hun hadde full kontroll på dem begge hele tiden:-) Her ble vel "mor" overrasket! Men nyskjerrig som hun er var det greit å komme å hilse på da de stanset:-) Var jo baaare koselige snille mennesker under der! Og de hilser Lotta så gjerne på!!
Yes! Lek igjen! Starter fort og leker like aktivt:-)
Gøy leke!
Skuddet kunne jo egentlig vært bedre enn 3, men dett var aller første gang Lotta hørte SKARPT skudd i sitt liv! Hun lurte nok på hvor skuddet kom fra, og ble litt interessert i det!!!! Men deretter gikk hun tilbake til leken:-) Små små forskjeller på 1-4 på skudd! Ikke skuddredd i alle fall! Skal vi gå MT er dette noe vi må øve på:-)