Mentalbeskrivelse

30. juni 2012 møttes Dantos O-kull til MH i Mønsterås, Sverige! Joline fikk plass sammen med dem. Noe vi var takknemlige for da vi kjørte ca 270 mil tur retur for å komme oss dit:-)

Morgenen startet med litt regn og dis, men etterhvert ble det en veldig veldig varm dag i de svenske skogene! Joline gikk sist ut av 8 hunder. Det ble en lang dag for henne å vente på tur!

For meg er MH en bit av det store bilde av mine collies.

Vi har selvsagt lært å kjenne hundene i hverdagen og i mange ulike miljøer og settinger.

Denne dagen ga meg likevel masse kunnsakp om min Joline! Kunnskap som supplerer det jeg vet om hundene mine fra før! Interessant og lærerrikt!

Verdifull informasjon!

Skulle ønske flere collieoppdrettere i Norge benyttet seg av redskapet det faktisk er.

Vi er fornøyd med resultatet denne dagen: sosiale, nyskjerrige, uredde, lekfulle collies uten "kvarståande redsla" !

Her kan du lese mer om Jolines MH :http://kennet.skk.se/avelsdata/

Jolines spindel.

Beskrivningsprotokoll MH (x) Ideal (o) Akseptabelt

GUL skrift = Jolines resultat

 

Kod

1

2

3

4

5

1a

Kontakt

-helsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

(o)Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

(x)Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/3,7

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

Kontakt

-samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

(o)Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

(x)Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 4/3,4

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

Kontakt

-handtering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

(o)Accepterar hantering. 3/3,2

(x)Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

Lek1

-leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

(o)Startar långsamt, blir aktiv, leker.

(x)Startar snabbt, leker aktivt. 4/3,3

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b

Lek1

-gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

(x)Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/2,8

(x)Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

Lek1

-dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

(o)Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 3/2,2

(x)Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a

Forføljande

 

Startar inte. 1/1,8

Startar, men avbryter.

(o)Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

(x)Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

Forføljande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. 1/1,4

Griper inte, nosar på föremålet.

(o)(o)Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

(o)(o)Griper direkt, släpper.

(x)(x)Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4

Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

(x)Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. 2/3,4

(o)Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

(o)Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a

Avst.lek

-interesse

Engageras inte av figuranten.

(o)Kontroll, avbrott förekommer.

(x)Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 3/2,7

(o)Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

Avst.lek

-hot/agg

(x)Visar inga hotbeteenden. 1/1,5

(o)Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

(o)Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c

Avst.lek

-Nyfiken-het

Går inte fram till figuranten. 1/2,1

(o)Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

(o)Går fram till den dolda men talande figuranten.

(o)Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

(x)Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d

Avst.lek

-leklust

Visar inget intresse. 1/2,0

Leker inte, men visar intresse.

(o)Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

(x)Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

(o)Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e

Avst.lek

-samarbete

Visar inget intresse. 1/2,0

(o)Blir aktiv men avbryter.

(o)Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

(x)Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

(o)Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

Overraskn.

-redsla

(x)Stannar inte eller kort stopp.

(o)Hukar sig och stannar. 2/3,5

(o)Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

Overraskn.

-hot/agg.

(x)Visar inga hotbeteenden. 1/1,6

(o)Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

Overraskn.

-nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

(o)Går fram till overallen när föraren står bredvid.

(o)Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 4/2,0

(x)Går fram till overallen utan hjälp.

6d

Overraskn.

kvarstående

redsla

(x)Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/2,3

(o)Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

(o)Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

Overraskn.

-kvarståande

interesse

(x)Visar inget intresse. 1/1,6

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

Ljud-kjennslighet

r-edsla

(x)Stannar inte eller kort stopp.

(o)Hukar sig och stannar. 2/3,6

(o)Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

Ljud-

kjennslighet

n-yfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

(o)Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

(o)Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

(x)Går fram till skramlet utan hjälp 5/2,5

7c

Ljud-kjennslighet

K-varståande

redsla

(x)Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/2,0

(o)Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

(o)Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

Ljud-kjennslighet

-kvarståande

interesse

(x)Visar inget intresse. 1/1,6

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

(o)Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

Spøken

-hot/agg.

(o)Visar inga hotbeteenden.

(x)Visar enstaka hotbeteenden. 2/1,9

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

Spøken

-kontroll

 

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . 3/3,4

(o)Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

(x)Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

Spøken

-redsla

(x)Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. 1/2,8

(o)Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d

Spøken

-nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

(o)Går fram till fig. när föraren står bredvid.

(o)Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

(x)Går fram till fig. utan hjälp. 5/2,6

8e

Spøken

-kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

(o)Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

(o)Besvarar kontakten från figuranten. 3/3,1

(x)Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

Lek2

-leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

(o)Startar långsamt, blir aktiv, leker.

(x)Startar snabbt, leker aktivt. 4/2,9

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

Lek2

-gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

(o)Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/2,4

(x)Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10

Skott

(x)Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

(o)Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

(o)Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. 4/2,4

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

Trivelig å hilse på folk, og Joline blir gjerne med en tur!
Lek, starter raskt og leker aktivt!
Henter leken:-)
Forfølgelse! Min "jaktcollie" løp ut, men da hun tydelig ikke fant den rosa halen som beveget seg forover interessant nok...stoppet hun heller og snuste på gode lukter langs stien:-) Her ble jeg faktisk overrasket! Ha ha!
Etter å ha tenkt seg om et lite øyeblikk løp Joline ut, og ville gjerne leke med figuranten....men litt for sent....
Morsom mann i skogen!
Overraskelse "DUMPE"! Joline huker seg og stopper.
Går fram når jeg har gått halve avstanden:-) Dyktig jente:-)
"Skrammlet" - masse lyd! Huker seg og stopper, for så å gå direkte frem alene for å undersøke:-) Superdyktig hund!
Og ut på tur! Ingen gjenstående redsel:-)
Spøkelsene! Står foran meg og har kontroll på disse merkelige greiene....knurrer og bjeffer litt helt til slutt...Når spøkelsene stoppet og snudde seg gikk hun rett fram til dem på egen hånd:-)
Og så fornøyd når det viser seg være bare trivelige mennesker!! Spesielt denne figuranten ble begge så glad i! Samme som hadde avstandsleken;-)
Starter fortsatt raskt å leke og er aktiv!
Joline har heller desverre aldri før hørt skarpe skudd så nært, så dette ble første gang. Hun fikk 4 på skudd fordi hun ikke lekte like intenst med leken etter skuddene. Hun virket heller nyskjerrig på hvor de kom fra.
Under passivitet sto hun slik og tittet seg rundt, men slapp halen ned. Dermed ble det 4. Det var begrunnelsen jeg fikk av beskriveren i alle fall:-)
Like glad og blid og fornøyd etter en "runde" i skogen og 4 skarpe skudd.-) Her hører vi hva beskriveren har å si om Joline:-) Masse skryt, og ikke skuddredd...men må skudd må øves på før vi går evt MT!